Lemmikkihoitola koirille ja kissoille

Tarjoamme

Lem­mik­ki­hoi­to­la tar­jo­aa koi­ril­le ja kis­soil­le kodin­omais­ta hoi­toa sinun loma­si ajan. Hoi­to­la on tar­koi­tet­tu pää­asias­sa koi­ril­le ja kis­soil­le mut­ta myös jyr­si­jät ovat tervetulleita.

Lem­mik­ki­hoi­to­las­sam­me on uudet tilat, jot­ka on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan kar­vai­sia ystä­viäm­me. Tilo­jen suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu eläin­ten viih­ty­vyys ja ennen kaik­kea tur­val­li­suus, jot­ta sinä voi­sit myös naut­tia omas­ta lomas­ta­si. Tutus­tu hoi­to­lan toi­min­taan tar­kem­min Lem­mik­ki­hoi­to­la-lin­kin alta.

Hoi­to­lal­la on myös sopi­muk­set Joen­suun kau­pun­gin kans­sa Pol­vi­jär­ven, Outo­kum­mun ja Lipe­rin alu­een löytöeläimistä.

Hoi­to­la pys­tyy tar­joa­maan mik­ro­si­ru­tus­ta mikä­li lem­mi­kil­tä­si tun­nis­tus­mer­kin­tä puuttuu.