Löytöeläimet 

Karakon on virallinen löytöeläinhoitola

 

”Eläin­suo­je­lu­la­ki, vel­voit­taa kun­tia huo­leh­ti­maan irral­laan tavat­tu­jen ja tal­tee­no­tet­tu­jen koi­rien ja kis­so­jen sekä mui­den vas­taa­vien pie­ni­ko­kois­ten seu­ra- ja har­ras­tuse­läin­ten tila­päi­sen hoi­don järjestämisestä.”15§

Kara­ko­nil­la on sopi­mus Siun­So­ten Ympä­ris­tö­ter­vey­den kans­sa Pol­vi­jär­ven, Outokummun,Liperin ja Hei­nä­ve­den löy­tö­eläin­ten sijoittamisesta.

r
Lemmikin lunastus hoitolalta

Koi­ra: 18,60€/vrk
Kis­sa: 12,40€/vrk

Lisäk­si kilo­met­ri­kor­vaus on 0,53€/km sis. alv, mikä­li hoi­to­la on jou­tu­nut lem­mik­kiä kuljettamaan.

Hin­nat sis. ALV.