Mikrosirutus

Olen ken­nel­lii­ton val­tuut­ta­ma tun­nis­tus­mer­kit­si­jä. Minul­la on oikeu­det mer­ki­tä koi­ria mik­ro­si­ruil­la. Olen saa­nut oikeu­det vuon­na 2015.

Lait­ta­mil­la­ni siruil­la on takuu, mikä­li siru tip­puu tai lak­kaa toi­mi­mas­ta samaan hin­taan kuu­luu uusin­ta­si­ru­tus. Tulen sirut­ta­maan kotiin tai voit tuo­da koi­ran /pentueesi luokseni.

Sirun hin­ta on 25€/ koi­ra (sis. ALV). Hin­ta kat­taa koti­käyn­nit  Pol­vi­jär­ven ja Outo­kum­mun alueella.

 

Koi­ran­pen­nut voi sirut­taa vii­den (5) vii­kon ikäisenä.